Nejčastěji poptávaná grubrovská* školicí témata

(S využitím mj. výsledků rozsáhlého průzkumu firmy Ivitera (Educity))

Komunikace – komunikační dovednosti – komunikační a prezentační dovednosti – vyjednávání – prezentační techniky – řeč těla – rétorika – prezentace – mediace a facilitace – manažerské dovednosti – řízení týmů – obchodní dovednosti – time a stres management – koučink a mentorink – kurzy pro asistentky – jednání se zákazníky – prezentační dovednosti v angličtině – soft skills v angličtině – key account – jednání s klientem – zvládání námitek – angličtina – němčina

Mezi nejčastější poptávaná školicí témata patří též jedno téma jen částečně grubrovské – asertivita**


* Proč grubrovská témata? Jde o témata, která David Gruber do tržního podnikatelského vzdělávání dospělých v naší zemi

– zavedl v době, kdy tržní kurzy, poradenství a podobné vzdělávací aktivity pro veřejnost na tato ani podobná témata neexistovaly vůbec,

– sólově proslavil, zejména díky svému jedinečnému multimetodickému přístupu, který umožňoval absolventům jeho kurzů překonávat ve znalostech i největší zahraniční experty v těchto oblastech a dosahovat skvělých kariérních cílů,

– proslavil do té míry, že vyvolal po nich prakticky z nuly velkou poptávku.

David Gruber je tedy jako lektor a autor u těchto kurzových témat u nás jejich ztělesněním, zosobněním. Kurzy jím vedené na tato témata se dají přirovnat k originálům proslavených obrazů, kurzy vedené jeho následníky se dají přirovnat ke kopiím nebo fotografiím takovýchto slavných obrazů. Odtud se dá odvodit poměr jejich hodnot pro zákazníky.

David Gruber svou dlouholetou výzkumnou tvůrčí prací a školicí praxí dosáhl v naší zemi postavení „průkopníka, kterého nelze obejít“. Všichni jeho solidní následníci u nás v profesi lektora, kouče apod., kteří těmto a podobným tématům učí a rozvíjejí je, tedy dávají veřejnosti jasně a zřetelně najevo, že pracují v „grubrovské profesi“ a učí na „grubrovská témata“.


** Asertivita vznikla v zahraničí prokazatelně již v 70. letech 20. století. Výčet kurzových témat Davida Grubera byl vědecky publikován až v roce 1984. (Závěrečná práce jeho postgraduálního studia pedagogiky a psychologie na Filozofické fakultě UP Olomouc. Název práce: Technika duševní práce jako složka dovednosti samostatně studovat.) Maximální popularizace jeho kurzových témat startovala na přelomu let 1985 a 1986, kdy byly jejich systematické všezahrnující třídicí kritérium a jejich výčet publikovány v nejčtenějším českém časopise Mladý svět (č. 52/1985), který tehdy v několika následujících dnech četly nejméně dva miliony lidí u nás. Mohlo se tedy stát, že drobné nepodnikatelské poradenství nebo obdobná školicí činnost existovaly v oblasti asertivity ještě před rokem 1984.

David Gruber asertivitu pouze

  • zkontroloval pomocí psychovzorců, začlenil do svého systému technik duševní práce, stanovil její možnosti a meze, rozšířil ji a obohatil; za čistě grubrovskou součást asertivity se dá považovat například tématika „řečnické triky a protitriky“ a podstatné součásti grubrovských školicích témat „vyjednávání“, „motivování“, „využívání opozice podvědomí“, „zvládání konfliktu“ apod. „Grubrovská asertivita“ je tedy širší, vyspělejší pojem než pouhá „asertivita“ jako taková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *