Seznam knih a kurzů

Seznam knih:

Dohromady se s minimální reklamou (tedy hlavně na základě ústních ohlasů žáků kurzů a čtenářů časopiseckých článků a jiných knih Davida Grubera a diváků jeho televizních seriálů) prodalo asi jeden milion a sto tisíc výtisků knih, e-knih, audioknih a videoknih. Od první poloviny devadesátých let čtenáři hlavně oceňovali
– že David Gruber díky sérii svých významných objevů v oblasti rozvoje osobnosti v úrovní vědění a užitečnosti pro čtenáře překonal i ty největší zahraniční guru svého oboru (máme o tom řadu nezávislých ohlasů),
– že díky těmto objevům Davida Grubera (psychovzorce neboli multimetody) je každá další budoucí kniha v oblasti měkkých dovedností
– ve všech hlavních rysech předvídatelná,
– zvládnutelná s nadhledem a kontrolovatelná, zda jiný autor postupuje správně,
– doplnitelná o řešení situací, kde jiný autor tápe,
– opravitelná všude tam, kde jiný autor kvůli neznalosti psychovzorců chybuje,
– rozšířitelná a překonatelná.

Seznam kurzů:

Tento seznam není úplný, obsahuje jen hlavní témata. Je určen pro ty, kteří mají rádi konkrétní názvy. Jinak ale platí, že David Gruber učí, konzultuje, radí, koučuje ve VŠECH oblastech, které souvisí v životě jedince psychicky s jeho PŘÍJMEM informací, s jejich ZPRACOVÁNÍM, UCHOVÁNÍM, KREATIVNÍM ROZŠÍŘENÍM a s jejich VÝDEJEM všemi způsoby – tedy hlavně ústně, písemně a pomocí body language. Tedy David Gruber učí a působí ve všech oblastech, které jakkoliv souvisí s psychickým rozvojem osobnosti.
Snad kromě asertivity jsou všechna kurzová témata autorským nápadem Davida Grubera; sestavoval tyto kurzy od první poloviny 80. let průkopnicky, bez možnosti navšítvit takovéto či podobné kurzy někde jinde. Učil těmto tématům několik let na československém a českém vzdělávacím trhu sám. Vzbudil svými tématickými nápady, špičkovou kvalitou a skvělou užitečností tak velkou poptávku, že ji dnes pokrývá v obdobných tématech asi pět tisíc dalších českých lektorů a konzultantů. Na rozdíl od jiných lektorů a jiných kurzů s podobně znějícími názvy David Gruber neučí jen pomocí metod, ale hlavně pomocí multimetod neboli psychovzorců. Jaký je to rozdíl, na to se podívejte třeba v Otevřeném dopisu všem duševně pracujícím lidem naší země, signovaným významnými úspěšnými osobnostmi – vesměs žáky a organizátory kurzů Davida Grubera.