Proč hodně nezávislých lidí říká, že

knihy Davida Grubera jsou svou užitečností oproti knihám řady jiných autorů osobního rozvoje o tolik napřed, jako jsou napřed nejmodernější notebooky a chytré mobily oproti mechanickým kufříkovým psacím strojům a předpotopním drátovým pevným telefonům s kruhovým otáčivým číselníkem?

Protože David Gruber unikátně zapojil do věd psychologických špičkovou matematiku; ale také fyziku, chemii, kybernetiku a další ne-humanitní vědy. Mohl si to dovolit; již v maturitním věku patřil mezi 20 nejlepších mladých matematiků a fyziků na území dnešní České republiky (lze ověřit v archívech matematických a fyzikálních olympiád, případným pochybovačům můžeme poskytnout přesný pramen). Na svém prvním vysokoškolském oboru systémové inženýrství pak exceloval u závěrečných státnic mj. z kybernetiky a z pravděpodobnosti a statistiky.

Kuličkové drátové počitadlo + zapojení matematiky, fyziky apod… vzniká notebook nebo chytrý mobil.

Dosavadní dojmová změť různých jednotlivých metod osobního rozvoje (od autorů našich a třeba i anglicky píšících z USA apod.) + zapojení matematiky, fyziky apod… vznikají multimetodické all-in-one knihy Davida Grubera.

Aby byly poznatky Davida Grubera vědecky podložené, je třeba experimentovat, ověřovat, počítat u výsledků střední hodnoty, mediány, modusy, rozptyl, směrodatnou odchylku; je třeba znát Gaussovo normální rozložení a třeba i Laplaceův integrál, podmíněnou pravděpodobnost, Bayesův vzorec, řadu konkrétních pravděpodobnostních rozložení, kvantily, kvartily… a – nechceme tím odborným výrazivem čtenáře příliš zatěžovat. Vše vhodné z tohoto matematicko-statistického aparátu David Gruber v zájmu svých čtenářpů a žáklů vždy pečlivě využívá.

Výsledkem je to, že na nové objevy Davida Grubera se můžete spolehnout. Že jsou vědecky podložené. Že platí, fungují, účinkují. Od rychločtení přes paměť, koncentraci, zvládnutí prokrastinace, time management finální generace, motivování lidí, obranu proti manipulacím… až třeba po zvládání mužsko-ženských vztahů.

Takže – děkujeme za dosavadní zvýšený zájem o zlevněné knihy na našem eshopu. Tam to je.