Nebojte se GDPR

Nové předpisy o ochraně osobních údajů nebereme na lehkou váhu a činíme i v naší malé firmě příslušná opatření. Zároveň si myslím, že není třeba se obávat v našem vzájemném vztahu nějaké nepřiměřené zátěže nebo komplikací.

Co nového plyne z nástupu platnosti GDPR, tedy od 25. 5. 2018, pro náš vzájemný vztah?

V kostce toto:

  • Máte právo na to, abychom evidovali a používali vaše osobní údaje jen pro nezbytné účely, tedy ty, pro který jste nám dali souhlas, nejčastěji přihláškou k odběru newsletteru nebo poskytnutím údajů v e-mailu, na vizitce či obdobně. Takovýto váš souhlas z minulých dob platí, nechceme vás nyní administrativně obtěžovat nutností jej opakovat.
  • Máte právo kdykoliv se nás dotázat, co za údaje o vás schraňujeme – a my vám bez zbytečného odkladu odpovíme.
  • Máte právo kdykoliv prokazatelně zrušit naše zásilky newsletterů či jiných obchodních nabídek – například formou jednoduchého e-mailu na info@gruber.cz psaného volným textem. Toto platilo už dříve; z více než deseti tisíc našich přímých žáků a statisíců čtenářů našich knih za dlouhé roky toto přání projevili pouze 2 (= dva) lidé, protože to s nabídkami nepřeháníme a nejspíše je můžete poslední dobou během období jednoho roku spočítat na prstech jedné ruky.
  • Máte právo „být zapomenuti“, tj. máte právo na úplný výmaz vašich osobních údajů z naší evidence.
  • Plníme si v souvislosti s nástupem GDPR ještě řadu dalších povinností – důsledně zaheslováváme výpočetní techniku s uloženými daty, zabezpečujeme pod zámkem místnosti, v nichž se osobní údaje nacházejí v papírové formě, školíme všechny, kdo mohou mít do těch místností přístup, atp. – ale to je náš problém, s nímž si vy nemusíte lámat hlavu.

Jinak zůstává vše při starém – jsme velkými fandy vašeho osobního rozvoje a držíme vám při něm palce. Rádi vám v něm budeme nadále účinně pomáhat.

David Gruber, květen 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *