Jak se pojistit proti ztrátám v dnešní těžké době?

Myšlenky na to, co bude, jak bude, co neúnosně zdraží, čeho bude silný nedostatek… ty jsou dnes tak tíživé, že si lidé v naší zemi snad od začátku 60. let nemysleli, že budou až tak naléhavé.

Bohužel, historie se opakuje – a zdá se, že člověku mohou vzít doslova všechno…

Jedním z mála jistých a nezcizitelných našich majetků je však to, co máme v hlavě. Co umíme, jaké máme skutečné vzdělání. Ani ne tak to školní – tam jsme zažili vedle samozřejmých nutných základů čím dál více zbytečností, pro praktický život málo použitelných.

Právě proto jsem začal před čtyřiceti lety budovat a razit paralelní školství – podle hesla „co nikde jinde neučí a co většina chytrých lidí nutně potřebuje“.

  • Hospodaření s časem, a v tom čase efektivní cílevědomou duševní činnost. Tedy psychologickou ekonomii = jak dělat duševní práci v souladu se základním zákonem ekonomie času.
  • Řádné inteligentní čtení. (Tehdy jsem to nazval rychločtení a racionální čtení; dnes už toto vědění, umění a návyk představuje normální moderní inteligentní vnímavé čtení – a to vyučované na školách vedle něj vypadá jako polonegramotné zaostalé čtení. Jako archaický mechanický psací stroj vedle nejmodernějšího notebooku a smart mobilu.) Běžné čtení – to už je prostě „pravěk“. Bez grubrovského rychločtení je dnes člověk hendikepován – jako by byl bez mobilu. Grubrovské rychločtení se pozitivně velmi liší od zahraničního speedreadingu, Schnellesen apod. Je podstatně, podstatně širší, je komplexně o práci s textem, mimo mnohé jiné též o odfiltrovávání fake news, o hlubokém vzdělaném porozumění všemu, co nám kdo může sdělovat písmeny, slovy, větami, odstavci, články, lejstry, knihami.  Nevěřte různým politikům a rádoby expertům, že by se něco z toho mělo zpřístupnit zejména naší mládeži – onu už to přes čtyřicet let zpřístupněno a dostupno každému zájemci je.
  • Kritické myšlení, čtenářské i jakékoliv jiné vázané na jakýkoliv smyslový vnímací kanál. Duševní práci v našem mozku. Myšlenkovou kázeň i kreativitu.
  • Profesionální koncentraci a s ní nejen násobně lepší paměť, ale i sebemotivaci a zánik prokrastinace. (Ano, už v osmdesátých letech jsem vytvořil a vedl průkopnické úplné kurzy.)
  • Stanovování priorit, vedení osobního informačního systému, lidsky rozumné ošetřování restů, které vždy nějaké vzniknou. (Nestůjte v této oblasti s otevřenou pusou a podlézavou úctou k zahraničnímu vědění – tamní obdobný time management se tam rozšířil do široké veřejnosti nejméně o celých pět let později, než jsem to všeobecně proslavil a nabídl všem lidem u nás já.)
  • Vše potřebné kolem úspěšného řádného písemného projevu. Efektivní psaní. Nejlepší důkaz kvality jsem podal tím, že si mé písemné projevy – přes osmdesát klasických knih a e-knih – pořídilo již více než jeden milion a sto tisíc zákazníků. Drobnějších písemných projevů – stovek mých článků a časopiseckých sérií – se k užitku lidí prodalo více než 200 milionů výtisků. Obojí je v naší zemi zcela bezkonkurenční.

Nezapomínejte, že tyto informace nejsou nějakým mým subjektivním tvrzením, ale objektivním statistickým zachycením toho, jak o mých textech rozhodovali hlasováním svými peněženkami chytří ctižádostiví i prostě běžní lidé naši země a okolních i vzdálenějších zemí. (Moje texty vycházely a jsou stále k mání celkem v pěti jazycích.)