Vyšlo další vydání knihy Konec manipulace

Je to vlastně vyladěné vydání první. Když ale připočteme všechny moje předchozí knihy o řečnických tricích, tak jde vlastně o vydání páté. Nicméně na obálce najdete vyznačeno v nenápadném červeném rámečku „druhé vydání“. Důvody dalšího vydání jsou obodobné jako u devátého vydání Zlaté knihy komunikace. Viz vedlejší příspěvek.

Připomínám známou věc – kniha nemá na knižním nebo vzdělávacím trhu substitut (tedy nemá konkurenci). Jde o originální výsledky mého výzkumu, pečlivě a masově ověřované dlouhou dobu a na mnoha lidech. Zatímco jiné zdroje pouze řečnické triky (argumentační fauly) popisuji a v globále odsuzují („fuj, toto by se nemělo v mezilidské komunikaci používat“), tak kniha Konec manipulace 2 nabízí ke každému triku jeden nebo několik protitriků – tedy možnost pro čtenáře odvodit si sám všechny relavantní obrany a zvolit pak tu optimální.

Jistěže – proti drtivé převaze a hrubé násilnické fyzické síle nepomůže žádný slovní protitrik; ale pokud je aspoň minimální šance uhrát dobrý výásledek, tak v knize k tomu najdete srozumitelný návod.

Zatímco jiné knihy na toto téma jsou humanitně dílčí, tato kniha je multimetodicky úplná (zahrnuje všechny triky i protitriky minulé, přítomné i budoucí).

Kniha má i docela nového profesionálně natočeného video-bratříčka. Koho unavuje soustavně číst, podívá se na oživlé a ozvučené obrázky s mnoha scénkami. Odkaz je zde:

https://www.kurzyproradost.cz/kurz/jak-se-ubranit-manipulaci-a-recnickym-trikum-273?pid=291654

Nejlepší je však poučit se z obojího dohromady.