Slabší angličtina některých našich nových ministrů má snadné řešení

Průkopnický originál je vždy mnohem cennější než kopie, byť zdařilá. Znáte analogii v oblasti umění:

Originál slavného obrazu je samozřejmě vzácnější, mnohonásobně vzácnější než obraz namalovaný později řadovým málo známým malířem ve stylu proslaveného autora.

Originál slavného obrazu je samozřejmě vzácnější, mnohonásobně vzácnější než fotokopie stejného obrazu v nástěnném kalendáři; byť je to kalendářové zobrazení technicky kvalitní a na dobrém papíře.

Úplně nový kompletní videokurz o 31 dílech je od ledna 2022 zde:

https://www.kurzyproradost.cz/kurz/jak-se-naucit-anglicky-hrave-a-pohodlne-265?pid=291654

Klikněte si – podstatná část videokurzu je zdarma.