Čím se lišíme

Viz také Psychovzorce .

Následující text je důležitou službou vám, zájemcům o kurzy. Situace ve vzdělávání dospělých se zdá být nepřehledná, složitá. Často cítíte, že v tom překypujícím množství se nacházejí užitečná, ba nezbytná zlatá zrna skvělého know-how, ale vnímáte taky celý ten zlatokopecký Klondike s řadou podvodníků, předstíračů a lidí i agentur myslících na vyprázdnění vašich kapes desetkrát více než by bylo úměrné tomu, co vám za to nabízejí. Rozličné nabídky a weby nabízitelů vás bombardují téměř denně. Mnohé se tváří nádherně, barevně, křídově, imidžově. Holt – pěkně vám zpívají hlavně ti, kdo vás nejkrutěji lapají. Spoléhají na vaši zmatenost, na dezorientaci z toho všeho, na sáhnutí po tom nejbližším, nejdotěrnějším, když už tedy nějaké vzdělání musí být. Pozdě pak litovat, když už je to za vámi – a cítíte, že to jaksi nebylo vůbec ono.

Ale ono je to všechno tak jednoduché! Tak prosté, tak přehledné! Čtěte dál – je vám to vysvětleno opravdu názorně.

Užitek pro absolventy kurzů a čtenáře knih Davida Grubera je trojí:

  1. velký – díky Gruberově odborné erudici a lektorství,

  2. větší – díky Gruberově kreativitě a autorství,

  3. největší – díky Gruberově celoživotní tradici a renomé

Lektorství:
Je pro vás příjemné, že David Gruber má více než tři roky náskok před druhým služebně nejzkušenějším soukromým lektorem a koučem v naší zemi. Teprve více než 500 jím osobně odučených kurzů vám žákům dá spolehlivou jistotu, že každou relevantní komunikační či studijní situaci zažil na vlastní kůži už tolikrát, že jej nezaskočí žádný váš problém, žádný váš konkrétní dotaz. Buď váš problém svou odpovědí vyřeší, anebo vás postaví na pevnou zem s tím, že ideální řešení neexistuje a že reálné optimum v dané situaci je to a to. Nezamlčí vám nic podstatného z důvodu nevědomosti a nezkušenosti. Ale také vám nemaluje vzdušné zámky jako třeba jiní, méně zkušení, kteří se vám chtějí pouze momentálně zalíbit a neprožili si na vlastní kůži, že daný problém ideálně vyřešit nelze.

Autorství:
Autor je právě ten člověk, který kreativně vymyslí a přijde na to, na co jiní před ním nepřišli. Je to namáhavé. Poctivý autor si musí nejdříve osvojit vše podstatné z toho, na co jeho předchůdci už přišli (aby neobjevoval objevené). Často jej to stojí celý život. Ale pro vás je to zase obrovská výhoda – naučí i to, co jiný nenaučí. Nebo to naučí do lepší míry. Lépe ví, co vše lze naučit. A seriózněji prozradí, co třeba naučit nelze nebo nelze tak rychle a snadno, jak si to představují méně vzdělaní.

Nejvyšším stupněm autorství je pak zakladatelství. Možná každý stý lektor je zároveň autorem řady originálních knížek. Ale jen jediný ze stovek autorů je otcem-zakladatelem oboru. Prostě jednička, učitel první volby.

Zakladatelem oboru „techniky duševní práce“ (tedy něčeho ještě širšího a systémově uspořádanějšího než je pouhý shluk soft skills) je David Gruber. Připomínáme pro ty, kteří třeba i pracují v oboru a nevědí to nebo nechtějí vědět.

David Gruber je taktéž autorem, objevitelem, duchovním otcem PSYCHOVZORCŮ neboli multimetod . Psychovzorci neboli multimetodami je protkán každý jeho kurz, a to jej činí neopakovatelným a pro vás jedinečně cenným.

A výhradně od Grubera jsou například i tyto celé kurzy:

  • Grubrovské rychločtení,
  • Grubrovské racionální čtení – tedy rychločtení včetně rychlostudia = zrychleného učení a studování, managementu informací,
  • Inteligentní vnímání – tedy rychločtení, racionální čtení, efektivní vnímání čehokoliv jakýmikoliv smysly člověka,
  • Tisícero dovedností komunikace,
  • Koncentrace – paměť – tvořivost – motivace,
  • Time management finální generace.

Tradice a renomé:
Máte-li doma obraz originál od Lady, Aleše, Mánesa, může mít obdobné vzezření, jaké by dokázal namalovat student prvého ročníku výtvarné akademie. Cena není v tom, zda na obrazu je louka, stromy nebo dívka v kroji. Ale v tom KDO je autorem. Absolvováním kteréhokoliv neopakovatelného Gruberova kurzu jste prostě absolvent-grubrovec, člověk v této zemi i stále více za jejími hranicemi ctěný a vážený – už prostě pro tu prestiž.

Soukromé vzdělávání není svou podstatou nic jiného než soutěž, soutěž jako v umění, jako ve sportu. I když se u nás po období totality prosazuje jen postupně. A jako v každé soutěži – soutěžitelů je hodně, ale být divákem, posluchačem, klientem toho zakládajícícho je prostě několik desítek krát hodnotnější než u toho standardního.