Po stisknutí tlačítka START se Vám zobrazí text testu a zároveň začne počítat čas.
Až dočtete celý text, stiskněte tlačítko STOP, které bude na konci testu.
Pohodlně se usaďte aby Vás po dobu čtení textu nic nevyrušovalo.


Jak zdokonalovat sám sebe

Všichni máme jednu velkolepou příležitost učit se. Ta příležitost trvá zpravidla mnoho desítek let - a jmenuje se "celý náš život".

Úspěšní lidé zpravidla berou každý den svého života jako šanci přiučit se něčemu novému. Podnětů si každý z vás může najít habaděj - každá hodina, ba každá minuta našeho bdělého stavu vám jich nabízí nespočetné množství. Z literatury je znám případ amerického manažéra, který asi před sto lety od novinářů dostal otázku, co že je na jeho kvalifikaci tak výjimečného, že má široko daleko nejvyšší plat. Manažér překvapeným reportérům sdělil, že oficiální školní kvalifikace plus čistě odborná praxe jsou příčinou jeho příjmů pouze z deseti až patnácti procent. A na jejich otázku, kde že vězí těch zbylých osmdesát pět až devadesát, odpověděl: "Mám toto životní krédo: Každý nový člověk v mém životě je aspoň v něčem lepší, schopnější než já - a právě to se od něj snažím naučit." Nemylte se. Krédo nenabádá, abyste v každém kolem sebe viděli někoho celkově lepšího a sami se zakřiknutě považovali za špatného a neschopného. Nebo abyste se dívali na svět růžovými brýlemi naivní důvěřivosti. Je to o něčem jiném: Pokud ve vašem okolí v práci někdo nejlépe ze všech zvládá stres, ptejte se sami sebe: Jak to on(a) dělá? Jak se mu/jí mohu více podobat? Které vlastnosti má jiné než já a jak jich mohu nabýt? Pokud naopak někoho ve vaší blízkosti stres nejvíce tíží, opět se inspirujte: Jak opakovat co nejméně chyb dotyčné osoby? Jak pěstovat vlastnosti co nejopačnější? A ptejte se sami sebe raději čtyřikrát denně než jednou za čtyři měsíce.

Co vytěžit ze školních let
O nevýhodách našeho školství oproti jiným zemím se hovoří již řadu let. Všechna čest výjimkám, stále přibývajícím - nicméně vzdělávací soustava je stále příliš encyklopedická, neúměrně náročná na zapamatování různých výčtů fakt. Příliš ráda také hledá, co je v žákovi špatného, místo aby více podporovala to, co je v něm dobrého. (Znáte to: "Jedna hrubka v diktátu, Honzíku, to je dvojka, druhá hrubka, trojka, další hrubka, další klasifikační stupeň dolů..." A tak v diktátu o sto slovech Honzík třeba zvládl 92 slov brilantně a jen v osmi se v něčem zmýlil. Rázem je vyhodnocen jako podčlověk, který nezaslouží postoupit do vyšší třídy.) Využijte tedy i nevýhod našeho školství ke svému prospěchu. Trénujte paměť, učte se paměťové finty. Zdokonalujte komunikační techniku důležitého rozhovoru zvaného "ústní zkoušení u tabule", protože je jasné, že všechna probíraná fakta nelze napořád do hlavy natlačit. Jak tedy vaše reálně nedokonalé množství fakt prezentovat, aby udělalo na kantorku maximální dojem? Využijte každého oficiálního školního tlaku i neoficiálního nepořádku či nespravedlnosti k učení se, jak zvládat stres a chaos. Umění zaimprovizovat a proplout v chaoticky fungující instituci je jedno z těch, které se vám v praxi bude hodit nejvíce. Učte se kázni, osvojte si všeobecný přehled desetkrát větší než má například průměrný Američan z USA. Pak jeďte do USA na rok na zkušenou - a ke svému skvělému znalostnímu přehledu se přiučte americkému praktickému pragmatismu - většímu sebevědomí, umění korektně a přitom důsledně obhájit svůj názor a prosadit se. Česko-americká kombinace vašeho vzdělání pak bude smrtící pro jakoukoliv vaši konkurenci.

Co vytěžit z pracovních let
Ze školy přicházíte do prvního zaměstnání nabiti bezkonkurenčně velkým a moderním balíkem toho, co znáte. Avšak velmi prudce a často bolestně zjišťujete, že daleko důležitější pro úspěch je, koho znáte, ba i co na koho znáte. Školní soutěž, kde vyhrával lepší znalec výčtů, se mění v každodenní sérii drobných či větších tlaků a protitlaků. V nutnost denně vyjít s lidmi, které se nevybíráte. Kteří jsou například odborně tak zdatní, že jsou nepropustitelní, a zároveň lidsky tak problematičtí, že je s nimi k nevydržení.
A tak se s chutí denně učte:
- jak bez větších šrámů zvládnout srážku s blbcem,
- jak řešit konflikty bez zbytečných negativních emocí (tj. bez poškozování sebe sama za chyby druhých),
- jak neskočit na řečnické triky zkušenějších diskutérů na poradách,
- jak zařídit, abyste měli v nejdůležitějších komunikačních situacích nejčistší hlavu, minimální trému, maximální formu a nápaditost.

Shrnuto - cvičte se denně v technikách duševní práce. Existuje na to i řada chytrých knih a krátkodobých intenzivních kurzů. Čtěte přílohu Vzdělávání MF Dnes - vychází každé úterý! To vše vám může dát dobrou počáteční pobídku - zejména když autoři a lektoři také sami reálně činí to, co učí. Dotažení růstu vaší osobnosti už však je na každodenním zeleném stromu praktického života.

Ing. David Gruber
david@gruber.cz
autor je zakladatelem moderních českých technik duševní práce

Nyní zodpovězte následující otázky, které se vztahují k Vámi právě přečtenému textu.
Správná je vždy pouze jedna odpověď.
Za správnou odpověď získáváte 20 bodů.
Za nesprávnou odpověď ztrácíte 10 bodů.
Za odpověď nevím (nezodpovězení otázky) nezískáváte ani neztrácíte žádný bod.


1. Americký manažér, jehož krédo je citováno v článku, měl

2. Máme se ptát sami sebe, jak se poučit z úspěchů i neúspěchů okolních lidí

3. Protože všechna probíraná školní fakta nelze do hlavy trvale natlačit

4. Do USA na zkušenou máme jet

5. Co nebylo doporučeno ke každodennímu učení se během pracovních let?