RC-Tempo
(Rychločtení® Davida Grubera)

Program nabízí tzv. tempované čtení v několika variantách. Lze jej použít k prostému otestování rychlosti čtení. Na konci textu mohou být uživateli volitelně položeny otázky týkající se obsahu textu. Program také odpovědi vyhodnotí.
V jiné variantě si uživatel předem zvolí rychlost čtení a počet fixací na řádek a program mu zvýrazňuje patřičné kusy textu správým tempem. Tempo lze během čtení snížovat nebo zvýšovat (na rozdíl od ukázky zde na webu). Program lze tak použít k nácviku správné metody rychločtení a k zvyšování rychlosti. Otázky jsou opět volitelné a testují míru "chápavosti" (tj. vystižení podstatných náležitostí v textu).


Jak vypadá tempování textu?

Ukázky obrazovek programu: